Kristina Õllek

Kristina Õllek on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala (BA 2013, MA 2016). Ta on õppinud Piet Zwarti Instituudis Rotterdamis (2016) ja Kunsthochschule Berlin-Weissensees (2012). Teda on autasustatud Eesti Kunstiakadeemia noore kunstniku preemiaga (2013, 2016). Alates 2013. aastast on ta Rundum artist-run space’i asutajaliige. Tema töid on eksponeeritud nii mitmel rahvusvahelisel grupinäitusel kui ka isikunäitustel Eestis.

Teos “Sillutise all lasub rand nr. 1” on osa kunstniku käimasolevast projektist „Filter Feeders, Double Binds and Other Silicones“. Projekt, mis sai alguse 2019. aastal, põhineb mereökoloogia antropotsentriliste mõjude uurimisel ja isiklikel tähelepanekutel, fookusega Põhjamerel. Foto- ja skulptuurielemente sisaldavas installatsioonis mõtleb ta „koos“ Põhjamerega ja annab ülevaate rannikuökoloogia ja merekeemia muutuvast koosseisust. Uute kunstiteostega on ta katsetanud meresoola kasvatamist metallsõrestikul, fotodel ja raamidel, mis loob teosele veel ühe füüsilise kihistuse. Need uued sekkumised on kommentaar mere soolsusele – Hollandis on merepinna tõus kasvav probleem, kuna põhjavett ähvardab mereveega segunemine.

Kristina Õllek graduated with a MA and BA degree from the Estonian Academy of Arts (Fine Arts, Photography), has studied at the Piet Zwart Institute, Rotterdam (2016) and Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2012). She’s been the laureate of the Estonian Academy of Arts Young Artist Prize 2013 (BA) and 2016 (MA). Since 2013 she’s the co-founder and member of artist-run space Rundum. Her works have recently been shown in various international group and solo exhibitions in Estonia and abroad.

The work Under the Pavement Lies a Beach no. 1belongs to the artist’s ongoing project of photographic work Filter Feeders, Double Binds and Other Silicones. Begun in 2019, the project is based on research and personal observations around anthropocentric influences on marine ecology, with a focus on the North Sea. In the installation – comprising photographic and sculptural elements – the artist ‘thinks together’ with the North Sea, providing insight into the changing composition of coastal ecology and marine chemistry. For her new works, Õllek has experimented with growing sea salt crystals on her metal grids, photographs and frames, lending her work another physical layer. These new interventions are a commentary on the sea’s salinity – a growing issue in the Netherlands due to rising sea-levels, where the groundwater is in danger of being infused with sea water.

kristinaollek.com