Privaatsuspoliitka

Privaatsuspoliitika
Eesti Kunstnike Liit MTÜ ( edaspidi ARS veebipood) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide
ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika
põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja
talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate
Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie
privaatsuspõhimõtetega.
Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mida ARS veebipood kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel
või temaga ühenduse võtmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress,
eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused)
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi
puudutavate andmete talletamisel (ARS veebipood võib paluda teatud veebilehe aladel
vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed
võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi
andmeid).
Eesti Kunstnike Liit MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed (arvelduskonto ja maksekaardi detailid) volitatud töötleja Maksekeskus AS-le., kus neid töödeldakse.

Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda
(sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil.
Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada
kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige
huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata
andmetena.
Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente ARS veebipoe tooteuudistest,
kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või
saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal
ajal eemaldada.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib ARS veebipoe avaldada teavet üksikute kasutajate
kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ARS veebipoe´le teenuseid ning on lepinguga
kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks
meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu
teenuse pakkumine.
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse
pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Isikuandmete säilitamine ja pärimine
Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat. Maksetega seotud andmeid
säilitatakse Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.
Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel:
ars@eaa.ee või isikut tõendava dokumendi alusel ARS veebipoe ametlikus
esinduses Pärnu mnt 154, Tallinn.
Isikuandmete kaitse
ARS veebipood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja
füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja
töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
Kliendi õigused
Kliendi õigused on:
• Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga
ars@eaa.ee
• Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, esitades sellekohase avalduse
e- postiga ars@eaa.ee
• Nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse
e-postiga ars@eaa.ee
• Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega
takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e- postiga
ars@eaa.ee
• Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti
Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee
Turvalisus
Kõiki ARS veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi
isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal
pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate
põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse
vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kõigi
privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta
meiega ühendust aadressil ars@eaa.ee