Kauba tagastamine

Taganemine
Tagastatav kaup peab olema kasutamata ning originaalpakendis. 14-päevase
tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik
kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba
testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba
olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise
märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Klient.
Tellimusesest taganemisel kannab Müüja Kliendile raha tagastatud kauba eest samale
arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 tööpäeva jooksul alates taganemisavalduse
saamisest. Samuti tagastatakse tervest tellimusest taganedes kliendile kauba kohale
toimetamiseks tasutud summa, kui Klient on selle eest tasunud. Müüa võib keelduda
tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud.
Raha kantakse tagastatud kauba eest tagasi kliendi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva
jooksul alates taganemisteate jõudmisest müüjale, eeldusel et klient on eelnevalt kauba
tagastanud.
ARS veebipood tagastab ostusumma ainult ostja arvelduskontole, mis on toodud ostus
taganemise avalduses.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada ostust taganemise avaldus (justiitsministri määrusega
kehtestatud tüüpvorm ), saates selle e-postiaadressile epood@eaa.ee hiljemalt 14 päeva
jooksul kauba kättesaamisest.
Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama
tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul andnud kauba tagastamiseks üle
logistikafirmale.
Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui ARS veebipood on nõustunud
kaubale ise järele tulema.
Nõuetele mittevastava kauba tagastamine
Tellijal ei ole õigust tagastada kaupa, mille seisukord on halvenenud tellijapoolse ebaõige
hooldamise, hoidmise või mittesihtpärase kasutamise tulemusel.
Tellijal ei ole õigust tagastada kaupa, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt
individuaaltellimusele.
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
ARS veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba
hind ARS veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba tegeliku hinna.
ARS veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

 

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse vorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

                                               

Eesti Kunstnike Liit MTÜ

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn

 

(täitke ja tagastage käesolev vorm digiallkirjastatult)

 

Käesolevaga taganen lepingust (tellimuse nr) …………………………….

Mille esemeks on järgmine (järgmised) asi (asjad) – lisada võimalikult täpne kirjeldus.:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tellimuse esitamise kuupäev: ………………………………….

Asja kättesaamise kuupäev: ………………………………….

Tarbija ees- ja perekonnanimi: ………………………………….

Tarbija aadress: ………………………………….

 

Märkige taganemise põhjus: ………………………………….

 

Palun tagastada summa ………………

 

Tarbija allkiri : ………………………………….

(lisada juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

Kuupäev: ………………………………….

 

 

………………………………….