Sigrid Viir

Sigrid Viir (s 1979) on foto- ja installatsioonikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud kultuuriteooriat Eesti Humanitaarinstituudis ning lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala. Kunstnikuna huvitub ta inimeksistentsi argipäevastest tahkudest ja seda saatvast sotsiaalsete kokkulepete rägastikust, töö totaalsuse ja isikliku vaba aja piirialast ning visuaalse keele küsimustest. Sigrid on kunstikollektiivi Visible Solutions OÜ üks kolmest liikmest. Ta on aktiivselt osalenud näitustel Eestis ja mujal. Teda on tunnustatud Noore kunstniku preemiaga (2009), on olnud Köler Prize 2011 nominent ning osalenud Visible Solutions OÜ-ga Manifesta 9-l (2012). Ta on kahel korral pälvinud Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2013 ja 2019).

Näitus „Teine vaatus. Tõlkes leitud“ (Tartu Kunstimaja, 2022) oli jätk Sigrid Viiri ja Cloe Jancise ühisnäitusele „Mõnel reipamal päeval paned sa oma maski peegli ees liiga tugevasti ette, nii et see hammustab su nahka“ (2021, Temnikova & Kasela galerii). Jancise ja Viiri koostöö tugineb visuaalsel mõttevahetusel, mille käigus teineteise ideid tõlgendatakse ning fotosid uuteks kujutisteks ja objektideks ümber tõlgitakse. Tööprotsessi ainukeseks kehtivaks reegliks on visuaalne tõlkeprotsess, sõnu ei kasutata. Pildikeele abil kujutavad kunstnikud näitusel argiabsurdi ja analüüsivad sotsiaalseid konstruktsioone. Läbivateks teemadeks on inimeste ja esemete üheti mõistetava funktsionaalsuse vaatlemine, naise erinevad isiklikud ja ühiskondlikud rollid ning nende kujutamine.

 Sigrid Viir graduated from the Department of Photography at the Estonian Academy of Arts (BA 2009) but she has also studied at the media art programme at Karlsruhe University of Arts and Design in Germany (2007–2008). In 2009 she received the Young Artist Award from the Estonian Academy of Arts and the Eduard Wiiralt scholarship, in 2011 she was nominated for the Köler Prize, in 2012 she was awarded with a prize at the PULSE Art Fair and in 2012 and 2020 she received the Annual Art Award of the Estonian Cultural Endowment. Viir is one of the founding members of Visible Solutions LLC. Viir’s works belong to the collections of the Art Museum of Estonia and Carousel. She is one of the recipients of the artist salary 2021–2023.

The exhibition “The Second Act. Found in Translation” (Tartu Art House, 2022) was a follow-up to their previous co-exhibition, “In front of the mirror, on a day full of enthusiasm, you put your mask on too heavily, it bites your skin” (2021, Temnikova & Kasela Gallery). The collaboration between Jancis and Viir is based on a visual exchange of thoughts. They interpreted each other’s ideas and translated each other’s photographs into new images and objects. The only rule of their working process is to use a visual process of translating where words are not used. 

Working process: Act I: C takes a photo, S responds with a photo, C and S translate selected 5+5 photos into sculptural objects. Act II (present exhibition): C takes a photo, S responds with a photo, C and S translate 6+6 photos into sculptural objects, C and S translate the 5+5 objects from Act I again into photos. 

sigridviir.com